nihan ettim seni sinemde

geceyi ışıtmaya namzet, pazarakşamıkuşağı’na yakışır şarkı

nihân ettim seni sinemde ey meh-pâre cânımsın
benim râz-ı derûnum, sevdiğim dilber, nihânımsın
gönül sende, gözüm hâk-i derinde ey meh-i devran
benim cân ü cihânım, rûz u şeb vird-i zebânımsın